Ceník

Ceník za překlady odborných textů

z NJ, AJ do ČJ 290,- Kč/NS
z ČJ do NJ, AJ 290,- Kč/NS
překlad do třetího jazyka (v kombinaci AJ-NJ-ČJ) 360,- Kč/NS
jazyková korektura ČJ 170,- Kč/NS
jazyková korektura - cizí jazyk 190,- Kč/NS
přepis překladů (včetně obrázků) na CD 50,- Kč/ks

Ceny jsou uváděny bez DPH

  • V ceně překladů je zahrnuta jedna kopie laserovým tiskem.
  • NS = normostránka = 1800 úhozů = součet znaků, slov a odstavců děleno 1800. Počet se zaokrouhluje na celé NS nahoru. Tento výpočet platí pro textový editor MS WORD.

Související služby

druhá a další kopie tiskem PC (kopírování ČB) 2,- Kč/A4
skenování + úpravy obrázků po skenování, zalamování textu 350,- Kč/hod
druhá a další kopie po skenování (podle druhu použitého papíru a kvality obrázku: ČB, barva) 2 - 20,- Kč/A4
tabulky a jejich přepis 300,- Kč/hod
vazba do tvrdých desek (šířka hřbetu 35 mm) 100,- Kč/ks
kroužková vazba 80,- Kč/ks

Ceny jsou uváděny bez DPH

Změny vyhrazeny