O firmě

Jmenuji se Pavel Tichý a zajišťuji odborné překlady pro výrobní firmy, dovozce a vývozce, velké i malé společnosti a fyzické osoby. Mám technické vzdělání a moje předchozí pracovní praxe je celkem 25 roků na různých postech ve významném strojírenském závodě. Jazykové překlady jsou moje hlavní pracovní činnost, kterou se zabývám již více než 24 roků jako OSVČ, tedy na plný úvazek. Moji stálí klienti mají svá sídla nejen ve spádové oblasti Olomouc, Litovel a Prostějov, ale díky Internetu jsou doslova z celé republiky. Jsou mezi nimi jak významné zahraniční firmy, tak i tradiční české společnosti se zaměřením na výrobu, vývoz anebo dovoz.

Moje pracovní doba je zásadně podle potřeby. Kromě překladů zajišťuji i další související služby, jako např. skenování obrázků, hřebenovou vazbu dokumentace a přepis veškerých souborů na CD. V případě nejasností textových či technických není pro mě žádný problém zatelefonovat kontaktní osobě, zajet přímo do firmy, resp. navštívit příslušný provoz a problém tak konzultovat přímo na místě. Svoje překlady technických textů se snažím neustále rozšiřovat o novou slovní zásobu odborných výrazů, která je často velice specifická a úzce zaměřená jen pro úzký okruh výrobců a uživatelů. Vždy se snažím, aby přeložené technické texty byly nejen srozumitelné pro konečného uživatele, kterému jsou určeny, ale také aby myšlenky jejich původních autorů byly jejich prostřednictvím sdělovány beze zbytku a v nezkreslené podobě. Od většiny svých konkurentů se odlišuji tím, že moje ceníková cena je vždy konečná, tj. bez dalších příplatků (rychlost, odbornost, práce mimo pracovní dny či o svátcích, atd.)!!! Záleží tedy jen na dohodě o dodací lhůtě překladu. A co víc, dohodnuté termíny zásadně dodržuji.